تعرفه سرویس ایمیل

ایمیل – برنزی

ایمیل – نقره ای

ایمیل – طلایی

تعداد ایمیل ارسالی تا ۲۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ به بالا
قدرت ارسال به اینباکس ۹۹.۹ درصد ۹۹.۹ درصد ۹۹.۹ درصد
هزینه هر ایمیل ۱۵ تومان ۱۲ تومان ۸ تومان

تبصره ۱ : تعرفه ارسال به بانک اساتید دانشگاهی و پژوهشگران، ۲ برابر تعرفه های بالا می باشد.

تبصره ۲ : برای ارسال ایمیل به بیش از ۵۰۰.۰۰۰ ایمیل، تخفیف ویژه اعمال می شود.

تعرفه سرویس اس ام اس

sms – برنزی

sms – نقره ای

sms – طلایی

تعداد اس ام اس ارسالی تا ۲۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ به بالا
قدرت ارسال به شماره های بلاک ۱۰۰ درصد ۱۰۰ درصد ۱۰۰ درصد
هزینه هر اس ام اس فارسی ۳۰ تومان ۲۸ تومان ۲۵ تومان

تبصره ۱ : برای ارسال اس ام اس به بیش از ۵۰۰.۰۰۰ شماره، تخفیف ویژه اعمال می شود.