فکس، گزینه‌ای ارزان برای اطلاع‌رسانی


اگر توانایی ارسال نامه‌های پستی را ندارید، می‌توانید متن مناسبی را تهیه کرده و آن ‌را ازطریق فکس به مشتریان و علاقه‌مندان منتقل کنید. مطالب فکس‌شده معمولا بسیار سریع‌تر موردتوجه قرار می‌گیرند و خوانده می‌شوند؛ البته در بسیاری از کشورها ارسال فکس به افرادی که با شما ارتباط کاری ندارند، ممنوع است.

از فکس به‌عنوان وسیله‌ای برای تبلیغات عمومی استفاده نکنید و اگر هم این‌ كار را می‌کنید، درانتهای فکس شماره تلفنی بنویسید تا افرادی که تمایلی به دریافت فکس ندارند، تماس بگیرند و درخواست کنند شماره تلفنشان از فهرستتان حذف شود.


قابلیت های سیستم ارسال فکس

  • ارسال به تلفکس
  • عدم نیاز به دستگاه فکس
  • ارسال به شماره‌های داخلی

  • ارسال فکس بر اساس برنامه زمانبندی
  • ارسال مجدد فکس‌های ارسالی ناموفق
  • ارسال فکس های انبوه

  • تنظیم Caller ID
  • صرفه‌جویی در هزینه
  • سیستم گزارش‌گیری